Skip to main content

PISA-2 Dokument & sjanger


MOOCAHUSET

Om PISA-2

Dette materialet er laget i tråd med PISA-modellens tilnærmingen med systematisk og iterativ skolering, utprøving og mediering gjennom multimedialt forfatterskap.

Hensikten er å tilby læringsløp og online materiale i tråd med PISA-modellen. Det skjer gjennom et særegent læreverk/kompendium vi har kalt PISA-2, og gjerne kurs- og veiledningsforløp som støtter seg på dette materialet. 

Det skjer altså tilpasset det at deltakerne på PISA-2-kursene allerede kjenner modellen gjennom PISA-1 samt egen publisering og bruk av dette materialet i undervisningen av egne studenter. Det digitale læreverket PISA-2 er derfor tenkt å være mer dynamisk med hyppigere revisjon og bidrag fra kursdeltakere enn både PISA-1 (grunnkunnskap) og PISA-2 (installering og drift av Tutor-basert Open edX).

PISA-modellen la opprinnelig til grunn at forfattere og den nærmeste faglige ledelse tok ansvar for evaluering og revisjon av sine digitale læreverk.

Det er en forutsetning som ikke alltid har holdt stikk, og det er nyttig om Bokskapet tar en lederrolle i å reaisere slike prosesser,

I avsnittene nedenfor får du en oversikt over strukturen for et PISA-2-opplegg med probkemstillinger, læringsutbyttebeskrivelser, anbefalte læringsformer osv. Dette inngår i PISA-2-materialets paratekst.

I utviklingen av dette materialet legger vi vekt på

  • Å anvende rask prototyping som særegen utvinklingsmetode for dette materialet. Samtidig blir dette et tema i egen rett (i eget kapittel) for hvordan denne arbeidsmåten kan brukes i andre sammenhenger.
  • Å lage et konsentrat av PISA-1 som innledende del av materialet. Det skal fungere som repetisjon for noen, og som rask introduksjon for andre - der det er aktuelt.
  • Å bruke pågående veilednings- og utviklingsareid som case-studier. Det fordeles mellom forfatterne.
  • Å bruke den særegne siituasjonen at en av forfatterne for PISA-2 selv har ledet flere gjennomkjøringer av PISA-1-kure og nå også har deltatt som student på PISA-3-kurset. Dette dobbelte perspektivet brukes for å tematisere utfordringer som studenter og forfattere har.
  • Å sammenfatte og vurdere tidligere arbeid med kvalitetskriterier for digitale læreverk i Bokskapet. Her finnes presist definerre krav, men også løse ideer og innfall. Kriteriene må vurderes ut fra erfaringer som mange har gjort seg i arbeid med utvikling og bruk av digitale læreverk.
  • Å utvikle normative eksempler. Her skal kvalitetskriteriene få bein å gå på i form av standardkrav til gode nettsider.

Requirements

Add information about the skills and knowledge students need to take this course.

Redaktører

Course Staff Image #1

Helge Høivik

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Emma Kristine Sjøenden Vestli

Biography of instructor/staff member #2

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, or Safari.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

Enroll