Skip to main content

BibliotekDidaktikk


MOOCAHUSET

Om dette kurset

Gjennom dette kurset kan du få innblikk i hvordan noen av de klassiske pedagogiske teoriene spiller inn i vår praksis som undervisere. Du kan også få en oversikt over noen av modellene og rammeverkene som brukes av undervisningsbibliotekarer og delta i diskusjoner om vår praksis. Kurset tar dessuten for seg bruk av ulike verktøy, teknikker for å aktivisere studentene og eksempler på oppgaver som kan fungere i klasserommet. Kurset er delt i tre hoveddeler. Den første delen tar for seg pedagogiske teorier og modeller, den andre delen diskuterer utfordringer og muligheter som undervisningsbibliotekarer kan ha og den tredje delen er en didaktisk verktøykasse hvor vi foreslår verktøy og metoder du kan ta i bruk når du underviser.

Målet med kurset er å gjøre undervisningsbibliotekarer tryggere i undervisningsrollen. Vi håper dessuten at kurset kan gi inspirasjon og ideer til videreutvikling av egen praksis og til samarbeid på tvers av institusjoner.

Forhåndskunnskap

Du trenger ingen forkunnskaper for å ta dette kurset, men det er en fordel om du allerede har kommet litt i gang med egen undervisning eller jobbet i bibliotek en liten stund slik at du kan bidra litt mer aktivt i diskusjoner osv.

Course Staff

Course Staff Image #1

Ansvarlig redaktør

Karen Marie Øvern, NTNU Universitetsbiblioteket

Course Staff Image #2

Arbeidsgruppen

Idunn Bøyum, Oslomet, Institutt for arkiv-, bibliotek-, og informasjonsfag

Andreas Fagervik, NTNU Universitetsbiblioteket

Eystein Gullbekk, UIO Universitetsbiblioteket

Magnus Rom Jensen, NTNU Universitetsbiblioteket

Bettina Ludwig, NMBU Universitetsbiblioteket

Torstein Låg, UIT Universitetsbiblioteket

Hilde Westbye, UIO Universitetsbiblioteket

Ofte stilte spørsmål

Hvilken nettleser skal jeg bruke?

Open edX plattformen fungerer best med oppdaterte versjoner av Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, eller Safari.

Se listen over støttede nettlesere for oppdatert informasjon.

Hvor mye tid tar kurset?

Det kommer an på om du vil ta hele kurset eller om du vil bare bruke deler av innholdet. Ettersom det ikke gis studiepoeng er det vanskelig å anslå nøyaktig hvor mye tid du kommer til å bruke. Vårt forslag er at du melder deg på, ser igjennom innholdet og deretter bruker de delene du vil ta eller tar hele dersom du ønsker det.

Enroll